discount_img
Контакти

УПРАВИТЕЛ

Венелина Гочева

МАРКЕТИНГ И ПРОДАЖБИ

Книжна борса „Искър”
ул. „Поручик Христо Топракчиев” № 11
София
тел./факс: 02 846 75 29

Нели Тонева
Ръководител направление „Маркетинг и продажби”
e-mail: nelly@trud.cc

Георги Херувимов
Зам.-ръководител направление „Маркетинг и продажби”
e-mail: georgi@trud.cc

Светлин Кирилов
Организатор пласмент
e-mail: marketing@trud.cc

ВРЪЗКИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА И РЕКЛАМА

Александра Кънева
e-mail: sales@trud.cc
тел. 02 942 23 76

РЕДАКТОРИ
ул. „Св. св. Кирил и Методий” № 84, ет. 3
София 1202
e-mail: office@trud.cc


Надежда Делева
Главен редактор
e-mail: nadya@trud.cc
тел. 02 942 23 75

Мирослава Бенковска
Отговорен редактор 
e-mail: mira@trud.cc
тел. 02 942 23 76


ДИЗАЙН, ПРЕДПЕЧАТ И ПЕЧАТ

Стефка Иванова
Дизайн, предпечат и печат
e-mail: stefka@trud.cc
тел. 02 942 23 71

СЧЕТОВОДСТВО И ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ

Любка Манолова
Главен счетоводител и финансист
e-mail: lmanolova@vgb.bg
тел.: 02 942 24 52

Лилия Маркова
Човешки ресурси и безопасност на труда
Анализ и отчети на авторски права

 

ИНТЕРНЕТ ЗВЕНО

www.trud.cc
www.znam.bg

Александра Кънева
Модератор сайт
e-mail: alexandra@trud.cc, sales@trud.cc
тел. 02 942 23 75

Светлин Кирилов
Отговорник интернет книжарница
e-mail: marketing@trud.cc
тел. 02 846 75 29

Книжарница на Медийна група България
www.mediamall.bg

Поредици
Нашите електронни книги можете да закупите от тук
©2018 Издателство Труд. Всички права запазени.